İstanbul Bienali
15. İstanbul Bienali

Direktör
Küratörler
Sergi Koordinatörü
Sergi Koordinatörü
Proje Koordinatörü
Asistan Küratör
Kamusal Program Koordinatörü
İş Geliştirme Koordinatörleri


İş Geliştirme Asistanı
Ofis Koordinasyon
Editoryal Ekip


Tasarım ve Sanat Yönetimi

Grafik Tasarım Asistanları

Web Sitesi Programlama

Bienal Kampanyası
Prodüksiyon AraştırmaAraştırma Asistanı
Video ProjeleriNakliye
Konuk Ağırlama
Rehberli Turlar
Rehber Koordinasyonu
Özel Proje Koordinatörü
Mekân Sorumluları

Sergi Görevlisi Koordinasyon
Fotoğraf Arşivi
Açılış Etkinlikleri Koordinasyon
Ofis Asistanı
Teknik Ekip Destek


StajyerlerStudio Elmgreen & Dragset


ist.biennial@iksv.org

Bige Örer
Elmgreen & Dragset
Elif Kamışlı
Özkan Cangüven
Gamze Öztürk
Sofie Krogh Christensen
Zeyno Pekünlü
Serra Gözören
Lale Muşkara
Margo Lauras
Bengisu Çağlayan
Ekin Arslan
Ömer Behiç Albayrak
Erim Şerifoğlu
Anita Iannacchione
Rupert Smyth Studio
info@rupertsmyth.com
Ferhat Balamir (İKSV)
Elif Çiftçioğlu (İKSV)
Sascha Krischock
Sezen Özgür (İKSV)
TBWA
Merve Yücel
Habib Bolat
Serda Çamlı
Selen Erkal
Rosa Paardenkooper
Ali Uluç Kutal
Erdal Hamamcı
Başat Karakaş
Matthias Taupitz
Nazlı Esra Apbak
Murat Özçaylak
Mine Küçük
Pelin Kuş
Kıymet Daştan
Gamze Öztürk
Habib Bolat
Selen Erkal
Merve Yücel
Ege Yaman
Ömercan Çakır
Kamil Kulaksız
Esra Çankaya
Beril Azizoğlu
Uğur Ceylan
Erdoğan Morgül
Nihat Karakaya
İzzet Taş
Ece Ögel
Burcu Pek
Mina Nur Öncel
Duygu Barlas
Holger Hönck
Anita Iannacchione
Sofie Krogh Christensen
Margo Lauras
Simon Lindhardt
Rosa Paardenkooper
Moritz Pitrowski
Anja Schiller
Sandra Stemmer
Ryan Thayer
Leona Tobien

Medya İlişkileri

Direktör
Yöneticiler

Koordinatörler


Sorumlu
Görsel İçerik Sorumlusu
Görsel İçerik Asistanı
Asistan
medya@iksv.org

 

Bienal Muhabiri

 

Arşiv Fotoğrafları


 

 

Arşiv Videoları

Ayşe Bulutgil
Elif Obdan Gürkan (Uluslararası Basın)
Ayşen Ergene
Ayşen Gürkan
Zeynep Seyhun (Uluslararası Basın)
Zeynep Topaloğlu
Ayşe Zeynep Güldiken
Poyraz Tütüncü
Ozan Şahin
Ayşegül Öneren (Uluslararası Basın)
 

 

Nora Tataryan

 

Muammer Yanmaz
Ilgın Erarslan Yanmaz
Mahmut Ceylan
Sahir Uğur Eren

 

Hamit Çakır

İKSV Stüdyo

Direktör
Asistan

Selçuk Metin
Ebru Gümrükçüoğlu

Kurum Kimliği ve Yayınlar

Direktör
Editoryal Koordinatör
Editör
Yayın Operatörü
Grafikerler

Web Sitesi Yöneticisi
yayinlar@iksv.org

Didem Ermiş Sezer
Erim Şerifoğlu
Merve Evirgen
Ferhat Balamir
Esra Kılıç
Ayşe Ezgi Yıldız
Sezen Özgür

Sponsorluk Programı

Direktör
Yönetici
Koordinatörler

Asistan
sponsor@iksv.org

Yasemin Keretli Çavuşoğlu
Zeynep Pekgöz
Zeynep Karaman
Yeşim Birhekimoğlu
Zeynep Bilgihan

Pazarlama

Direktör
Pazarlama İletişimi Koordinatörü
Yaratıcı Servisler Koordinatörü
Saha Operasyonları Koordinatörü
Dijital Medya Koordinatörü
Sosyal Medya Asistanı
CRM Koordinatörü
pazarlama@iksv.org

İrem Akev Uluç
Cansu Aşkın
Meriç Yirmili
Sezer Kari
Bahar Helvacıoğlu
Ece Kartal
Özge Genç

Satış ve İş Geliştirme

Direktör
Üyelik Programı Koordinatörleri

Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü
Satış Operasyonları Koordinatörü
Satış Operasyonları Sorumlusu
Operasyon Sorumlusu
Satış Operasyonları Asistanları


satisveisgelistirme@iksv.org

Dilan Beyhan
Yıldız Lale Yıldırım
Gülce Şahin
Gonca Varol
Ercan Kaya
Neva Abrar
Işıl Öztürk
Yeliz Vural
Burak Akgün
Canan Alper

Kültür Politikaları Çalışmaları

Direktör
Araştırma Asistanı

Özlem Ece
Fazilet Mıstıkoğlu

Bilgi ve Belge Merkezi

Yönetici

Esra Çankaya

Mali ve İdari İşler

Mali ve İdari İşler Başkanı

Ahmet Balta

Mali İşler

Yöneticiler

Muhasebe ve Finans Op. Sorumlusu
Muhasebe ve Raporlama Sorumlusu
Muhasebe Asistanları

finans@iksv.org

Ahmet Buruk (Bütçe ve Muhasebe)
Başak Sucu Yıldız (Finans)
Deniz Yılmaz
Kadir Altoprak
Çiğdem Arslan
Büşra Açıkgöz

Kamu Destekleri ve Uluslararası Fonlar

Yönetici

Aslı Yurdanur

İnsan Kaynakları ve İdari İşler

Direktör
İnsan Kaynakları Uzmanı
İnsan Kaynakları Sorumlusu
Stratejik Planlama Uzmanı
Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Sistem Yöneticisi
Bilgi Teknolojileri Asistanı
Danışma Görevlisi
Depo Sorumluları

Yardımcı Hizmetler

insankaynaklari@iksv.org

Semin Aksoy
Eren Ertekin
Cansu Zülfikar
Ezgi Yılmaz
Ersin Kılıçkan
Kadir Ayyıldız
Tahsin Okan Erdem
Lidya Durmazgüler
Muzaffer Sayan
Şerif Kocaman
Özden Atukeren
İbrahim Çakmak
Aydın Kaya
Hayrullah Nişancı
Serap Sürgit
Müzeyyen Öztürk

Prodüksiyon

Prodüksiyon Amiri
Sorumlu
Asistan

Erdal Hamamcı
Başat Karakaş
Ali Uluç Kutal

Tarihçe

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali'ni düzenliyor. İKSV'nin şimdiye dek düzenlemiş olduğu on dört bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslararası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

Venedik, Sao Paulo, Sydney bienalleri gibi benzerleri arasında bugün en prestijlilerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Bienali, ulusal temsil modeli yerine, sanatçıların yapıtları aracılığıyla birbirleri ve izleyici ile diyaloğunu sağlayan bir sergi modelini tercih ediyor. Uluslararası bir danışma kurulu aracılığı ile belirlenen bienal küratörü, geliştirdiği kavramsal çerçeveye uygun olarak çeşitli sanatçı ve projeleri sergiye davet ediyor.

Bugün ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada düzenlenen en geniş çaplı uluslararası sanat sergisi olma özelliği taşıyan İstanbul Bienali, sadece Türkiye'den değil birçok farklı ülkeden güncel sanatçının uluslararası alanda tanınmaları ve çeşitli etkinliklere davet edilmeleri konusunda önemli bir rol oynuyor.

Bienal kapsamındaki sergiler ve sergi kapsamında düzenlenen, eşzamanlı çeviri düzeninde uygulanan panel, konferans ve atölye çalışmaları sayesinde, hem genel izleyiciye hem de sanat öğrencilerine dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları izleme ve bu yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı da sunuluyor.

1987 ve 1989 yıllarında Beral Madra genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ilk iki bienalden sonra, 1992 yılında Vasıf Kortun'un yönettiği İstanbul Bienali için İKSV, 1994 yılından itibaren tek küratörlü sisteme geçme kararı aldı. 1995'te René Block, 1997'de Rosa Martínez, 1999'da Paolo Colombo, 2001'de Yuko Hasegawa, 2003'te Dan Cameron, 2005'te Charles Esche ve Vasıf Kortun, 2007'de Hou Hanru, 2009'da çalışmalarını Zagreb'de sürdüren What, How & for Whom / WHW (Ne, Nasıl ve Kimin İçin) küratör kolektifi, 2011'de Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann küratörlüğünde düzenlenen İstanbul Bienali, 2013'te Fulya Erdemci küratörlüğünde gerçekleştirildi. 2015 yılında gerçekleşen 14. İstanbul Bienali’nin taslağını ise Carolyn-Christov Bakargiev şekillendirdi.

1987 "Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat"
            Genel Koordinatör: Beral Madra (Türkiye)

1989 "Geleneksel Çevrede Çağdaş Sanat"
            Genel Koordinatör: Beral Madra (Türkiye)

1992 "Kültürel Farklılık"
            Yönetici: Vasıf Kortun (Türkiye)

1995 "ORIENT-ATION – Paradoksal Bir Dünyada Sanatın Görünümü"
            Küratör: René Block (Almanya)

1997 "Yaşam, Güzellik, Çeviriler / Aktarımlar ve Diğer Güçlükler Üzerine"
            Küratör: Rosa Martinez (İspanya)

1999 "Tutku ve Dalga"
            Küratör: Paolo Colombo (İtalya)

2001 "Egokaç – Gelecek Oluşum için Egodan Kaçış"
            Küratör: Yuko Hasegawa (Japonya)

2003 "Şiirsel Adalet"
            Küratör: Dan Cameron (ABD)

2005 "İstanbul"
            Küratör: Charles Esche (İngiltere) ve Vasıf Kortun (Türkiye)

2007 "İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik"
            Küratör: Hou Hanru (Çin/Fransa)

2009 "İnsan Neyle Yaşar?"
            Küratör: What, How & for Whom / WHW (Hırvatistan)

2011 "İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011"
            Küratör: Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann

• 2013 “Anne, ben barbar mıyım?”
            Küratör: Fulya Erdemci

• 2015 “TUZLU SU: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori”
            Şekillendiren: Carolyn Christov-Bakargiev

Arşiv


6. Uluslararası İstanbul Bienali


5. Uluslararası İstanbul Bienali


4. Uluslararası İstanbul Bienali


3. Uluslararası İstanbul Bienali


2. Uluslararası İstanbul Bienali


1. Uluslararası İstanbul Bienali
Danışma Kurulu
Adriano Pedrosa

Küratör, yazar ve editör Adriano Pedrosa Sao Paulo’da yaşamaktadır. Rio de Janeiro Devlet Üniversitesi’nde hukuk okuyan Pedrosa, burada 1988 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından Rio de Janeiro Katolik Üniversitesi’nde ekonomi ve Valencia’daki Kaliforniya Sanat Enstitüsü’nde Sanat ve Eleştirmenlik okuyarak 1995 yılında yüksek lisans diploması aldı. Arte y Parte (Santander), Artforum (New York), Art Nexus (Bogota), Bomb (New York), Exit (Madrid), Folha de S. Paulo (Sao Paulo), Frieze (Londra), Lapiz (Madrid), Mousse (Milano), Parkett (Zürih), Tate etc (Londra) ve The Exhibitionist (Berlin) gibi yayınlarda makaleler yayımladı. Yazıları ayrıca Fresh Cream, Vitamin D, Vitamin 3D ve Vitamin P2 (Phaidon) gibi çeşitli kitap ve kataloglarda da yer aldı. 1998 yılında 24. Sao Paulo Bienali yardımcı küratörlüğünü; 2006’da ise 27. Sao Paulo Bienali’nin eş-küratörlüğünü üstlendi. 2005’te Tijuana’daki InSite_05’in ve 2009’da Sao Paulo Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen 31. Panorama da Arte Brasileira’nin küratörlüğünü ve yine 2009’da 2. San Juan Poli/Grafica Trienali’nin sanat direktörlüğünü yaptı. Sanatçı 2011’de gerçekleştirilen 12. İstanbul Bienali’nin de eş-küratörüydü. 2001 İstanbul Bienali’nde UNESCO Sanat Teşviki Ödülü’nün jürisinde yer alan Pedrosa, 2003’te Porto’daki Serralves Müzesi’nin EDP Yeni Sanatçı Ödülü, 2004’te New York’taki Guggenheim Müzesi’nin Hugo Boss Ödülü ve 2012’de Barselona Güncel Sanatlar Müzesi’nin Nefken Güncel Sanatlar Ödülü’nde jüri üyeliği yaptı. Adriano Pedrosa, halen Sao Paulo Okulu Bağımsız Programı (PIESP) direktörüdür.

 

Başak Şenova

Başak Şenova küratör ve tasarımcıdır. Edebiyat ve grafik tasarım eğitimi gördü. Bilkent Üniversitesi’nde grafik tasarım alanında yüksek lisans (1995); sanat, tasarım ve mimarlık alanında doktora (1999) yaptı. Amsterdam’daki De Appel Vakfı’nın 7. Küratöryel Eğitim Programı’nı tamamladı. NOMAD’ın kurucu üyelerinden; “Upgrade!İstanbul”u ve “ctrl_alt_del” işitsel sanat projelerini geliştirenlerden biridir. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı. Flash Art International’ın Türkiye muhabiri ve ibraaz.org’un sürekli editörlerinden biridir. Kıbrıs’ta “UNCOVERED” projesinin ve 2013’te Bosna-Hersek’te D-0 ARK Underground 2. Çağdaş Sanat Bienali’nin eşküratörlüğünü yürüttü. ACM tarafından Vancouver’da düzenlenen “SIGGRAPH 2014”ün sanat galerisi başkanı, Kudüs Sergisi VII (Jerusalem Show) ve Helsinki Fotoğraf Bienali 2014’ün küratörüdür. 53. Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu’nun, 56. Venedik Bienali’nde ise Makedonya Pavyonu’nun küratörlüğünü yaptı. 2016 yılında Midilli adasında Geçiş Çizgileri (in medias res) sergisinin küratörlüğünü üstlendi. 2017 yılının başından bu yana Viyana, Helsinki ve Stockholm’de devam eden araştmaya dayalı Kesitler projesi üzerinde çalışmaktadır.

 

İnci Eviner

İnci Eviner, çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. Sanatçı, desen, fotoğraf ve video gibi farklı teknikleri kullanarak, mekân ve performans halindeki bedenlerin arasında bir gerilim oluşturur. Bu gerilim, bastırılmış olanı açığa çıkarmak ve kodları kırmak için sanatsal bir yaklaşım görevini görür. Mantığın sahnesinde tekinsizliği canlandıran video işleri, başta kadın olmak üzere, kültürel, tarihsel veya politik perspektifler üzerinden kimlik sorununu ele alır.

Aralarında Making Room: The Space Between Two and Three Dimension, MASSMoCA, Massachusetts; Art in the Auditorium, Whitechapel Gallery, Londra; Istanbul Traversée, Palais des Beaux-Arts, Lille veAffinities: New Acquisitions, Deutche Bank Collection, Deutsche Guggenheim 1997-2007, Deutsche Guggenheim, Berlin, 4. Selanik Bienali ve 13. İstanbul Bienali’nin de olduğu pek çok grup sergisinde yer almıştır. Sanatçının kişisel sergileri arasında Kızlar Avrupa’da, İstanbul Galeri Nev, İstanbul ve İstanbul Modern; Yeni Vatandaş, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine; Hold, Mizuma Gallery, Tokyo veKırık Manifestolar, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris sayılmaktadır.

 

Iwona Blazwick

2001’den bu yana Londra’daki Whitechapel Galerisi’nin Direktörü olan Iwona Blazwick, aynı zamanda eleştirmenlik, radyo-TV yayıncılığı ve eğitmenlikle uğraşmaktadır. 2001 öncesinde ise Tate Modern ve Londra Güncel Sanatlar Enstitüsü’nde (ICA) çalışmış, ayrıca hem Avrupa hem Japonya’da bağımsız küratörlük yapmıştır. Phaidon Yayımcılık’ta Seçici Editörlük pozisyonunda bulunmuş olan Blazwick, Whitechapel Galerisi/ MIT Güncel Sanatlar Belgeleri için dizi editörlüğü yapmakta ve sanat ve sanat kurumları üzerine pek çok yayın çıkarmaktadır.

Çeşitli jürilerde yer alan Iwona Blazwick halen Max Mara Kadınlar için Sanat Ödülü’nün başkanı ve Film Londra Jarman Ödülü’nün jüri üyesidir. Ayrıca Devlet Sanat Koleksiyonu Danışma Kurulu’nda, Fourth Plinth Seçici Kurulu’nda ve Paul Mellon Vakfı’nda görev almaktadır. Yorkshire’daki Harewood Evi Vakfı’nın da Mütevellisidir. Londra Üniversitesi Goldsmiths Yüksekokulu, Londra Metropolitan Üniversitesi, Plymouth Üniversitesi ve ABD’nin Sanat Üniversitesi (University of the Arts) Blazwick’e fahri doktora unvanı vermişlerdir. Sanata hizmetleri nedeniyle 2007’de Britanya İmparatorluğu Nişanı (OBE) ile onurlandırılmıştır.

 

Ute Meta Bauer

Ute Meta Bauer güncel sanat, film, video ve ses alanlarında özellikle disiplinlerarası formatlara yoğunlaştığı sergi ve sunumların küratörlüğünü yapmaktadır. Ekim 2013 itibariyle, aynı zamanda Sanat, Medya ve Tasarım Okulu’nda profesör olduğu Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nin ulusal araştırma merkezi konumundaki Singapur Güncel Sanat Merkezi’nin (CCA-NTU) kurucu direktörlüğünü üstlenmiştir. 2012-2013 yıllarında Londra’daki Kraliyet Sanat Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Bölümü Dekanı olarak görev yapan Bauer, bunun öncesinde ise doçent olduğu Cambridge’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde 2005-2009 yıllarında Mimarlık ve Planlama Okulu’nun MIT Görsel Sanatlar Programı’nın direktörlüğü ile 2009-2012 yıllarında Sanat, Kültür ve Teknoloji Programı’nın (ACT) kurucu direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Bauer 2002-2005 yıllarında da yine Kurucu Direktör olarak Oslo’daki Güncel Sanat Ofisi’nde (OCA) çalışmış; burada aynı zamanda Venedik Bienali ile Sao Paulo Bienali’nde Norveç Ulusal Pavyonlarını düzenlemiştir. 2012 yılında Güney Kore’nin Gwangju kentinde gerçekleştirilen 1. Dünya Bienal Forumu’nun Hou Hanru ile birlikte eş-direktörlüğünü, 2004’te 3. Berlin Güncel Sanat Bienali’nin sanat direktörlüğünü ve 2001-2002’deki Documenta 11’in eş küratörlüğünü yürütmüştür. Bauer’in güncel sanat alanında editörlüğünü yaptığı pek çok yayın arasında en son Intellectual Birdhouse: Artistic Practice as Research (Entelektüel Kuşhane: Araştırma Olarak Sanatsal Uygulama, editörler Florian Dombois, Michael Schwab ve Claudia Mareis ile birlikte, 2012), World Biennale Forum No.1 - Shifting Gravity (Dünya Bienal Forumu No.1 - Değişken Çekim, editör Hou Hanru ile birlikte, 2013) ve AR - Artistic Research (SA - Sanatsal Araştırma, editör Thomas D. Trummer ile birlikte, 2013) sayılabilir. Yakın dönemde küratörlüğünü gerçekleştirdiği, İsveç’te Bildmuseet Umeå tarafından sipariş edilen Theatrical Fields (Teatral Alanlar, 2013/14) başlıklı sergi 2014 yaz/güz döneminde Singapur’daki CCA’da gösterilecektir. Ute Meta Bauer 2015’te ise MIT List Görsel Sanatlar Merkezi Direktörü Paul Ha ile birlikte, 56. Venedik Sanat Bienali’nde sanatçı Joan Jonas’ı sunacak olan ABD Pavyonu’nun eş küratörlüğünü yürütecektir.

 

Sponsorlar

Bienal Sponsoru

 

 

İKSV Öncü Sponsor

 

 

Kamu Destekleri

 

 

İKSV Resmi Sponsorlar

 

 

Öğrenme Toplantıları Destekçileri

 

 

Otomotiv Sponsoru

 

 

Özel Proje Sponsorları

 

 

Katkı Sağlayan Kuruluşlar

 

 

2015-2024 Boya Sponsoru

 

 

Türkiye’den sanatçıların eser üretimleri SAHA, bienal sanatçılarının konaklamaları SAHA Residency tarafından desteklenmiştir.

 

 

Katkıda Bulunan Kurumlar

 

 

Katkıda Bulunan Kurumlar

 

 

Bienal Destekçileri

 

 

Mekân Destekçileri

 

 

Basın Sponsorları

 

 

TV Sponsorları

 

 

Dergi Sponsorları

 

 

Radyo Sponsorları

 

 

İKSV Sigorta Sponsoru

 

 

İKSV Sağlık Sponsoru

 

 

İKSV Servis Sponsorları

 

 

İstanbul Bienali’nin tanıtım çalışmalarındaki destekleri için teşekkür ederiz.

İletişim

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5
Şişhane 34433 İstanbul

T: (212) 334 07 00
F: (212) 334 07 01
ist.biennial@iksv.org